Política de privadesa

(Última actualització 8 d’octubre de 2021)

Ací t’informem amb detall sobre el que realitzem a l’hora de capturar, gestionar i emmagatzemar les dades dels Usuaris ens fan arribar a través d’aquesta web i com els utilitzem.

NOTA: Aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per això et recomanem que visites aquesta pàgina periòdicament. Ens reservem el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests casos et comunicarem, a través d’aquesta pàgina, els canvis que fem.


Aquesta Política de Privadesa sempre serà aplicable quan tu com a Usuari decidisques emplenar el nostre formulari de contacte on es recullen dades de caràcter personal (nom, email, etc.).

MOLT IMPORTANT:

 • Els majors de tretze anys podran interactuar amb aquesta web sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.
 • En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals. En cap cas es recaptaran dades del menor d’edat sense el consentiment dels pares o tutors.
 • En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.
 • En www.setiset.com ens hem esforçat per a crear un espai segur i confiable en base als principis següents:
  • Mai sol·licitem informació personal teva a menys que realment sigua necessària per prestar els serveis que es requereixin.
  • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la teva autorització expressa.
  • Mai utilitzem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privadesa.

1.- Lleis que acull aquesta política de privadesa

Segons la legislació europea ens regim per les següents lleis:

2.- A qui pertany aquesta web i responsable de dades i contacte

Nostra web www.setiset.com és propietat de:

 • Nom: Terio Serena Tena
 • CIF: B96137427
 • Adreça: Av de la Estació, 57 · 46670 LA POBLA LLARGA (València) ESPANYA
 • Telèfon de contacte: +34 96 297 02 01
 • Email:

3. – Registre de Dades de Caràcter Personal


El titular i responsable de recopilar les dades rebudes mitjançant aquesta web i les incorpora a un fitxer de dades de caràcter personal inscrit davant el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades), el qual s’emmagatzema en un servidor (sota la seva responsabilitat) que compta amb totes la mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.
SEMPRE APLICAREM ELS SEGÜENTS PRINCIPIS A l’HORA DE GESTIONAR LES TEVES DADES (d’acord a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades):

 • Sempre et demanarem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals i t’explicarem prèviament el per què se sol·liciten, d’una manera senzilla i clara.
 • Solament sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats pels quals els necessitem.
 • Limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes solament durant el temps necessari per dur a terme l’activitat o finalitat per la qual s’han sol·licitat.
 • Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteix la seva seguretat i confidencialitat. En www.setiset.com prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

3.1. – Quan et demanarem les teves dades personals i para què les utilitzem


MOLT IMPORTANT: tu com a Usuari ACCEPTES I DÓNES EL TEU CONSENTIMENT perquè la teva informació sigua recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per www.setiset.com, però només com es descriu en l’Avís Legal i en aquesta Política de Privadesa. És necessari que l’hages llegit i estigues conforme amb aquestes condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal.

 • Secció de contacte:
  • Dades obligatòries:
   • Nom
   • Correu electrònic
   • Assumpte
  • Dades opcionals:
   • Missatge: motiu de la teva consulta, amb les dades addicionals que vulgues aportar-nos
  • Dades per defecte (els recopila automàticament la web en enviar el formulari):
   • IP i navegador utilitzat

Les dades que ens proporciones s’utilitzaran per respondre a la teva consulta i/o enviar-te alguna informació d’interès si fora necessari.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per recolzar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en www.setiset.com i que es detallen en l’ús de cookies.

Tots aquests tractaments estan subjectes al teu consentiment, MAI farem un ús diferent de les teves dades com tampoc, i SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA, vendrem les teves dades a ningú.

SEMPRE tindràs l’opció de “donar-te de baixa” de manera automàtica en els diferents emails que pugues rebre per part nostra o també pots enviar un email a: posant en l’assumpte “BAIXA”.
Tingues en compte que tu com a Usuari respondràs, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades que ens facilites i nosaltres, per la nostra banda, ens reservem el dret a excloure a qualsevol Usuari que hi haja facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.



4.- Quins són els teus drets a l’hora de facilitar les teves dades


Segons la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades reconeixem una sèrie de drets que tens com a Usuari que ha prestat les seves dades, que són:



 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió (dret a l’oblit)
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Exercitar el dret a la portabilitat de les dades.

Nosaltres respectem aquests drets i podràs exercitar-los sempre que vulgues. L’exercici d’aquests drets és personal i deu per tant ser exercit directament per l’interessat o el pare, mare o tutor legal, sol·licitant-ho directament a través de 2 vies:


 • Correu postal dirigit a:
  SET I SET IMPRESORS, S. L.
  Terio Serena Tena
  Av de la Estació, 57 · 46670 LA POBLA LLARGA (València) ESPANYA
 • A través de l’email: , indicant en l’assumpte “Protecció de dades”.

En tots dos casos hauràs d’incloure una fotocòpia del teu DNI o document equivalent (per provar la teva identitat) i una descripció del dret que desitges exercir. En el cas de pares o tutors s’adjuntarà també una fotocòpia del seu DNI o similar pel mateix motiu.


Per descomptat també tens dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideres que el tractament de dades personals infringeix el reglament.



Les teves dades seran emmagatzemades el temps necessari per dur a terme la finalitat per la qual van ser recollides (per exemple, el temps necessari per a respondre a una consulta, etc.) i es mantindran posteriorment durant un temps prudencial fins que es confirme si és necessari o no conservar-los. En qualsevol moment pots demanar-nos que eliminem les teves dades si consideres que ja no estàs interessat en cap dels nostres serveis o per algun altre motiu similar.

5.- Destinataris als quals es comuniquen les teves dades


Algunes de les eines que utilitzem per fer funcionar nostra web i per gestionar les teves dades han estat contractades a través de proveïdors externs, els quals tenen les seves corresponents condicions de privadesa:


 • Proveïdor de Hosting: Dinahosting S.L., amb domicili a Espanya. Quan tu ens fas arribar les teves dades aquestes viatgen a través dels servidors en els quals tenim allotjada nostra web. El nostre proveïdor dehosting mai distribuirà les teves dades ni ens utilitzarà per a cap fi.
 • Persona encarregada de gestionar i mantindre la web. A causa de les gestions de manteniment de la web pot tindre puntualment accés a algunes dades de caràcter personal però, d’acord a les nostres condicions i acords mai distribuirà les teves dades ni les utilitzarà per a cap fi.

6.- Seguretat i secret de les dades


Ens comprometem a tractar les dades personals dels usuaris respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat amb la qual es van recollir. I també a complir l’obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tal com estableix la normativa vigent de protecció de dades.


Igualment totes les dades transmeses són xifrats gràcies al protocol HTTPS, amb la qual cosa es garanteixen les millors condicions de seguretat per la mantindre la confidencialitat dels usuaris.


També hem adoptat totes les mesures de seguretat adequades per detectar l’existència de virus i qualsevol altre tipus d’atac. No obstant això hem d’alertar als usuaris que és impossible garantir al 100% la seguretat pel que fa a l’existència o no de virus i d’altres elements que puguen interferir i danyar tant nostra web i els equips informàtics de SET I SET i usuaris, per això recomanem als usuaris que instal·len antivirus tant en ordinadors com en dispositius mòbils per garantir al màxim una navegació segura en internet.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, tant Terio Serena, com a responsable de les dades, o qualsevol persona que estigua autoritzada per nosaltres per processar les teves dades, estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja siga un deure contractual o legal).

Si es presentara algun incident de seguretat, en adonar-nos, des de SET I SET et notificarem al moment i et donarem tota la informació necessària amb l’Incident de Seguretat tal com es coneix o quan ens ho demanes raonablement.

7.- Exactitud i veracitat de les dades


Tu com a Usuari garanteixes i respons, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i et compromets a mantenir-los degudament actualitzats.


L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta a través del formulari que tenim en www.setiset.com.

8.- Revocabilitat

El consentiment que atorgues, tant per al tractament com per a la cessió de les teves dades, és revocable a qualsevol moment comunicant-ho a Terio Serena tal com t’expliquem en aquesta Política de Privadesa per a l’exercici dels drets ARC.

Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.